Registrace společnosti ve Velké Británii

London
Velká Británie s anglosaským obchodním právem, tradicí a vlastní prestiží je nejzajímavější zemí v Evropské Unii kde lze vlastnit společnost. Zřízení vlastní registrované společnosti ve Velké Británii je mimořádně dobrou investicí a prakticky od začátku při správném vedení přináší samé výhody a zisky. Například Francie, Německo nebo Česká republika se zastaralým právním systémem, velkou byrokracií nemá šanci Velké Británii konkurovat. V současnosti je ve Velké Británii registrováno přes 6 milionu společností, z nichž převážnou většinu vlastní cizinci z celého světa. Každý den se ve Velké Británii registruje přibližně 950 nových společností.

Náklady na zřízení registrované společnosti ve Velké Británii jsou ve srovnání s ČR velmi nízké. Společnost je zaregistrována do druhého dne od obdržení podkladů a okamžitě může začít fungovat. Registrační úřad o tom vydá certifikát.

Společnosti ve Velké Británii se zakládají na základě zákona o společnostech z roku 2006, který je zásadní revizí zákona o společnostech z roku 1985. Tento zákon umožňuje pružné a transparentní založení společnosti s minimální byrokracií a náklady a následně efektivní vedení společnosti. Od roku 1985 bylo provedeno několik změn zákona, zejména týkajících se daňových hlášení a činnosti ředitelů společností. Základní myšlenka zákona o společnostech z roku 1985 však zůstála zachována. K založení registrované LTD společnosti ve Velké Británii je potřeba znát:

 • název zakládané společnosti
 • kde bude sídlo společnosti
 • kdo bude ředitelem
 • kdo bude sekretářem společnosti
 • kdo bude vlastnit podíly ve společnosti

Přičemž platí, že:

 • název společnosti musí být v angličtině a musí mít příponu Ltd nebo Limited. S vyjímkou některých slov může být v podstatě jakýkoliv.
 • sídlo společnosti, alespoň formální, musí být na území Velké Británie a z praktických důvodů by na něm měl působit někdo ve spojení se společností.
 • ředitele a sekretáře společnosti může vykonávat fyzická osoba bez ohledu na trvalé bydliště, státní příslušnost nebo národnost, bez zvláštních znalostí. Podmínkou je, že osoba je svéprávná, schopna samostatně rozhodovat a nebyla v předchozích 5 letech ve Velké Británii pro tuto činnost diskvalifikována. Obecně není stanoven věkový limit pro funkci ředitele nebo sekretáře, avšak přihlíží se k tomu, aby navrhovaná osoba byla schopna vlastního rozhodování. Funkci ředitele a/nebo sekretáře však může vykonávat také právnická osoba, společnost registrovaná v jiném státě.
 • Kapitál registrované Ltd společnosti je obvykle £1000 přičemž je nutno splatit alespoň £1. Splacený kapitál se dělí na 1000 akcií které můžou vlastnit podílníci ve společnosti. Lze si však stanovit jiný kapitál společnosti a jinou výši splaceného kapitálu. Podílníci společnosti ručí výhradně do výše vlastního splaceného podílu (s vyjímkou jejich osobního ručení bankám za úvěry).

Velká Británie má centrální registr společností, centrální Úřad Jejího Veličenstva pro výběr cel a daní a centrální Úřad pro výběr daně z příjmu. To jsou tři úřady s kterými registrovaná společnost bude komunikovat. Velká Británie nemá živnostenské listy a zaregistrovaná společnost může vykonávat jakoukoliv legální činnost bez toho, aby komukoliv hlásila v čem podniká. Další velkou výhodou Velké Británie je bankovnictví, s profesionálními službami, nízkými sazbami, stabilní měnou. Společnosti registrované ve Velké Británii vedou účty v britských librách a mohou samozřejmě mít další účty v jiných měnách kdekoliv ve světě.

Daň z přidané hodnoty (VAT - Value Add Tax) je ve Spojeném království od 4.1.2011 ve výši 20%. Hranice pro povinné přihlášení je £58,000 dosažený obrat z obchodu na území Spojeného království v uplynulých 12 měsících. V opačném případě je přihlášení dobrovolné, avšak nikoliv jednoduché (v praxi trvá 6-8 měsíců).
Daň ze zisku je závislá na daňovém základu (po odečtení všech možných nákladů) a je stanovena takto:

základ daně daň
do £10,000 0%
do £50,000 0% ze základu do £10,000 a 19% ze základu nad £10,000
£50,000 - £1,500,000 19%
více než £1,500,000 30%

Odpočitatelné položky, které lze ve Velké Británii aplikovat jsou podstatně širší než v ČR. Je zcela obvyklé, že např. management společnosti má nárok na společenský oblek, právě tak jako dělník má nárok na pracovní montérky. Daňová hlášení ve Velké Británii jsou velmi jednoduchá, například hlášení k dani z přidané hodnoty má pouze jednu stranu na níž je k vyplnění 7 (sedm) řádek (srovnejte s hlášením k DPH v ČR) a podává se přes Internet. Ztráty lze přenášet jak dopředu a odečítat je proti budoucímu zisku, tak také zpětně a používat je proti zisku v minulých obdobích (jinak řečeno, zisk lze rezervovat proti ztrátám v budoucích obdobích).

Jinou zajímavou možností je založení Společnosti se zárukou - LTD by Guarantee.

Společnost LTD by Guarantee je soukromá společnost, která nemá podílníky nebo upsaný kapitál, zato však má ručitele, kteří berou na sebe odpovědnost přispět do společnosti, pokud to společnost bude potřebovat. Společnost LTD by Guarantee nerozděluje zisk. Zisk je zásadně zpětně investován do společnosti. Z tohoto důvodu se Společnost LTD by Guarantee může ucházet o charitativní status. Společnost LTD by Guarantee je zakládána jako právní subjekt s vlastním právem, což znamená, že smlouvy, dohody a kontrakty mohou být vystaveny a sepsány jménem společnosti, namísto jménem individuálních členů správní rady nebo poručníků, či kurátorů. Typicky, charity jsou ustanovovány jako soukromé Společnosti LTD by Guarantee mnohem častěji, než jako běžné obchodní LTD společnosti. Společnost LTD by Guarantee však vždy vyžaduje specializované Memorandum o Společnosti. Společnost LTD by Guarantee je vhodná pro různé kluby, členské organizace (včetně studentských sdružení, sportovních asociací, dělnických svazů a jiných institucí a nevládních organizací).

Výhody Společnosti se zárukou - LTD by Guarantee

 • neplatí daň ze zisku a z příjmu, je osvobozena od cla a dary pro charitativní účely jsou osvobozeny od daně
 • neplatí více než 20% obvyklých sazeb za budovy, které používá pro charitativní činnost
 • za některých okolností má úlevu od VAT
 • je schopna snáze získávat dary a dotace od veřejnosti a granty od státních institucí, než obvyklá LTD společnost nebo jiné necharitativní organizace
 • formálně reprezentuje a pomáhá potřebám v příslušné komunitě
 • Kromě výše zmíněné registrované Společnosti (Ltd.) a Společnosti se zárukou (LTD by Guarantee) existují ve Velké Británii také další možnosti podnikání. Například stávající zahraniční společnost si ve Velké Británii může zřídit pouze pobočku namísto registrované Ltd společnosti. Dalšími možnostmi je podnikání na základě partnerství, buďto PLLC nebo LLP. Ne každý je však schopen splnit podmínky pro možnost takovéhoto podnikání. Nakonec, další možností je zřízení soukromé registrované společnosti (PLC.). Pokud vás zajímají tyto možnosti podnikání ve Velké Británii, můžete si sjednat schůzku, kde si projednáte vaše potřeby, dozvíte se podrobnosti, výhody a nevýhody.

  Související kapitoly a témata