Registrace společnosti v Singapore

Singapore
Singapore se v posledním desetiletí stal nesmírně zajímavým místem, kde založit firmu. Zatímco Evropa stárne a je svázána bezpočtem různých omezení, které mají negativní vliv na podnikání, v Singapore je tomu opačně. Průměrný věk obyvatelstva je velmi nízký, okolo 30 let, zákony jsou jasné a srozumitelné, založené na britském obchodním právu a zohledňují aktuální situaci ve světě. Co nejsnazší podnikání, minimální regulace, minimální daně. Singapore skutečně nemá velké daně, jednoduše proto, že je malým ostrovním státem na jižním výběžku Malajsie s něco málo přes 4 miliony obyvatelstva. Nezaměstnanost zde prakticky neexistuje. Podobně je tomu s korupcí a majetkovou trestnou činností. Tyto jevy jsou zde neznámým pojmem. Úředními jazyky jsou angličtina, malajština, mandarinská čínština a tamilština. Singapore má bezvízový styk s většinou států světa a stejně tak dohody o zamezení dvojího zdanění. Měnou je Singaporský dolar, akceptovaný také v Evropě, mimo jiné i v řadě směnáren v Praze.

Zřízení společnosti v Singapore je poměrně jednoduché a rychlé. Není třeba cestovat do Singapore, postačí vyplnit potřebné formuláře a předat nebo odeslat je našemu zástupci.

Název společnosti může být v angličtině nebo jiném jazyce známém v jihovýchodní Asii a má příponu PTE LTD. Sídlo společnosti musí být v Singapore. Společníkem může být kdokoliv, tedy také fyzická osoba žijící kdekoliv na světě nebo jakákoliv zahraniční společnost. Minimální kapitál společnosti je jeden singaporský dolar. V praxi ale bývá obvykle kapitál vyšší. Kapitál lze také kdykoliv dle potřeby navýšit. Společnost musí mít dále alespoň jednoho ředitele a musí mít kvalifikovaného sekretáře. Alespoň jeden ředitel a kvalifikovaný sekretář musí být osoby žijící v Singapore. V praxi to jsou obvykle nominovaní ředitelé a sekretáři, kteří nemají žádné zájmy, podíly ve společnosti a pouze jednají se Singaporskými úřady dle dispozic ostatních, výkonných ředitelů a/nebo společníků. Nominovaní ředitelé a sekretáři nemají právo podepisovat jakékoliv smlouvy nebo manipulovat s majetkem společnosti.

K založení společnosti v Singapore je tedy potřeba znát:

 • název zakládané společnosti
 • kdo bude vlastnit podíly ve společnosti
 • počáteční výše kapitálu (minimálně $1 )
 • předmět činnosti společnosti (stručný popis)

Dodatečně si můžete určit tyto údaje, které budou mít vliv na založenou společnost:

 • konec účetního období
 • auditor společnosti (není povinné)
 • účetní společnosti

Z naší strany pro vás zajistíme:

 • sídlo společnosti v Singapore
 • nominovaného ředitele a kvalifikovaného sekretáře, oba občany Singapore
 • vyřízení všech dokladů
 • otevření bankovního účtu
 • certifikovaného účetního

Nabízíme Vám také naše další služby:

 • pracovní vízum v Singapore
 • zřízení telefonní stanice nebo faxu v Singapore
 • zřízení internetové domény a WEB stránek
 • poradenství s přípravou projektu pro asijské investory

Související kapitoly a témata